• Fäste för mantågsstötta
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Fäste för mantågsstötta

Share to