• Inredning och layout i plan och profil
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Inredning och layout i plan och profil

Share to