• 5,5 meters centerbordsbåt.
Byggnadsritning i plan, profil och sektion
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

5,5 meters centerbordsbåt.

Byggnadsritning i plan, profil och sektion

Share to