• Byggnadsritning i plan och profil
    Photo: Sjöhistoriska museet
  • Byggnadsritning i plan och profil
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Byggnadsritning i plan och profil

Share to