• Skiss, segelritning
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Skiss, segelritning

Share to