• Byggnadsritning i plan och profil med sektion
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Byggnadsritning i plan och profil med sektion

Order this image

Share to