• Segelplan
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Segelplan

4 comments

  • Zefyr var min far Eskil Svensson (1909-2009) båt med nummer 174, byggd hos C. E. Andersson i Sunds-Sandvik, i början på 1930-talet före 1933. C. E. Andersson var prisdumparen på västkusten. Far betalade 1700 kronor medan Arendals båtvarv begärde 2700 kronor. Zefyr tillhörde B 22 klassen som kom till stånd i slutet av 1920-talet genom SS Aeolus. Tyvärr berättade inte min far vem som ritat båten. Omkring 1935 skaffade min far istället en Drake, DS 36 och kappseglade även med denna fram till krigsutbrottet med inkallelse då han i likhet med många andra inte hade möjlighet att behålla båten.

  • Hej Tomas och tack för din kommentar.
    Jag har lagt in information kring din far och Zefyrs byggande i databasen. I boken Alla våra skärgårdskryssare står att Zefyr S-174 beställdes av SS Viken Uddevalla, (som lottbåt gissar jag) och att konstruktören var Gustaf Estlander. Hur ställer du dig till de uppgifterna?

    /Malin Joakimson, arkivarie

  • Tack för uppgiften om konstruktör. Kan mycket väl vara så att far köpte båten av vinnaren. Beträffande priset menade han säkert det pris som varvet begärde, inte vad han själv betalade. Att C. E. Andersson byggde båtar billigt, bekräftas av andra källor, exempelvis GKSS båtkommittés Svante Forster som fick Stjärnbåtar byggda för 675 kronor 1929 hos Andersson, medan priset på andra ställen låg kring 900 kronor.

  • Min fars beställning av segel från Örtengrens talar för att far köpte båten i andra hand som lottbåt. Lottbåtarna hade ofta billigare segel. Som kappseglare ville man ha det bästa som på den tiden, ja ända in på 1950-60-talet, var segel från Örtengrens ansågs det.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to