Ritning

Två handelsfregatter med fregatt- (ritning nr 7) respektive snau-rigg (ritning nr 8). Spantruta och linjeritning.

Share to