Kanonmodell: projekt till förändring och förbättring 1815 av en 24-pundig svänglåda med dess släda, bestående däruti, att istället för falsar och stödskenor är en s.k. ledareplanke på underkant av lavetten fasthäftad, vars ändamål är, att ej allenast leda lavetten längs slädan, utn även att uppfylla detsamma som åsyftas med stödskenor. Lavetten L = 450 mm B = 90 mm H = 90 mm.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to