Modell å batteri med 2 kanoner i 4-rullådor, med tillbehör, visande in- och uttagning av bestyckningen på täckt batteri. Material: samtliga föremål av trä, delvis beslagna samt tågvirke. Tillbehör:

2 st Järnkanoner, 3-lödiga

2 st Styckelådor, 3-lödiga, med rullar

2 st Dubbla portskänklingar

2 st Enkla portskänklingar

2 st Porttaljor

4 st Surrportband

2 st Masttappar med salninga och beslag

2 st Hangare

4 st Takel

1 st Ginor

3 st Ginblock, beslagna

1 st Topplänga

1 st Mynningslänga

3 st Löstaljor

4 st Serveginer

2 st Styckebrokar

4 st Stroppar

4 st Brokstjertar

4 st Stycketaljor

8 st Styckelunsar

2 st Styckeblytappar

2 st Mynningstersar

2 st Långtersar

1 st Långafelt-ters

2 st Portklossar

2 st Ställhult

2 st Riktkilar

2 st Mynningsproppar, 3-lödiga

4 st Handspakar

4 st Bräckbommar

2 st Sättare, 3-lödiga med stång

2 st Viskare, 3-lödiga

1 st Tågladdtyg, 3-lödig

6 st Förladdningar, 3-lödiga

1 st Blyskråkappa, 3-lödig

2 st Luntstake, beslagen

2 st Rymnålar

2 st Läskbaljor, beslagna

2 st Handsvablar

2 st Stångkulor av järn, 3-lödiga

2 st Stångskott, 3-lödiga

1 st Storrå med tackling

1 st Gina

1 st 3-skiveblock

1 st 2-skiveblock

1 st Fotblock

2 st Rund skråkappa, 3-lödig

1 st Gradkvadrant av trä

1 st Domkraft, mindre

1 st Topprep

1 st Förladdningskasse

2 st Läder-ämbare

1 st Spel

8 st Spelbommar

3 st Löståg

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to