Karta, papp, över långresor, företagna av flottans fartyg åren 1946-1957. Tabeller anger namnen på fartygen samt de hamnar, som besökts, jämte routen för de olika fartygen, som anges med hela och streckade linjer med pilar i svart, rött och gult. Kartan upp- och nedtill försedd med lister av trä. Märkning: Långresor samt stämpel: Nautiska sektionen Örlogsvarvet Karlskrona samt med bläck: Hj. J.n.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to