Mangel av trä. Är försedd med fem valsar klädda med kopparplåt. Mangeln består av ett bord med ett fast plan, i vilken två valsar är rörligt fastsatta. Ovanpå detta fasta plan ligger ett plan fastsatt med gångjärn i bordsbenen. Det övre planet är försett med två valsar i likhet med det fast planet. mellan de båda planen är en lös vals placerad som används för persedlarna vid mangling. Valsarna drages runt medelst en vev.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to