Rökelsekar, består av skrov och skrå. Skrået är format som stiliserad vågrörelse med voluter längs kanterna och i fören och i aktern en knippe voluter. Skrovet är vackert reliefmönstrat ( upphöjda streck som formar ett rutmönster med zwastikor i rutorna ) från vattenlinjen uppåt. Relingskanten buktar ut på skrovet. Längs denna kant sitter en rad knappar. Däcket är rutmönstrat i upphöjd relief. Längs relingen löper ett räcke som sträcks ut mot för och akter i en volut. I aktern finns ett roder. Fören avslutas i ett hornprytt drakhuvud. Under huvudet syns små drakfötter i relief. I mitten av båten finns en fördjupning " sittbrunnen " format som ett halvklot med genombruten relief. På förliga sidan syns bland annat sköld, klubba, tavlor med skrivtecken, blombuketter med mera. Överst en säck.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to