Hjulångfartyg

3 comments

 • Till detta föremål har helt felaktig information knutits. Tavlan föreställer "Svea på Skåne", se Carl-Gunnar Olsson: Svensk Kustsjöfart 1840-1940, sid. 254 resp. Stockholms ångbåtssjöfart 1857-1932. Tavlan donerades till museet 1935 efter min mormorsmor Blanche von Sydow (1843-1935), änka efter Stockholms hamnkapten Fingal von Sydow (1827-1903). Den hängde mycket länge, antagligen redan från museets invigning, i ett av trapploppen upp till övre våningen på museet. von Sydow förde under 1860-talet Svea och torde ha fått tavlan till sin 40-årsdag av rederiet för Svea eller av dess huvudredare A.O. Wallenberg som för övrigt var gift med hans halvsyster Anna von Sydow.

  Kapten P.G. Nylén har ingenting alls med tavlan att göra.

  Ni har skrivit A.O. Wallenberg 1865, vilket är fel. Det står faktiskt 1867 om ser efter ordentligt. De andra namnen är inte heller rätt avskrivna. Det skall vara J. Dudgeon., R. Morrison., J. Davie. och W.Lindberg. Rätt ska vara rätt. De engelskklingande namnen har att göra med byggandet av Svea i Newcastle, W. Lindberg var troligtvis medredare.

  Anmärkningsvärt är att Ni inte har angett att det är fyrskeppet Cyklop, Sveriges andra fyrskepp, byggt i Kalmar 1843-44 för placering vid Falsterborev, där det låg 1844-1864.På detta fanns lotsar tillgängliga om en flagga blåste från en av dess master. Mellan hjulångaren och fyrskeppet seglar en spririggad lotsbåt med antydan av en röd våd i storseglet.

  Tavlan lär ha haft ett mycket stort symboliskt värde för min mormors föräldrar, eftersom det var ombord på Svea de båda träffades i början av 1860-talet.

  Med vänlig hälsning

  Per Westberg, Saltsjöbaden

  (f.d. möbelkonservator vid Nordiska museet).

  PS. Samma felaktiga information finns på den sida som handlar om fartygsporträtt, varför texten även där bör rättas.

 • Till detta föremål har helt felaktig information knutits. Tavlan föreställer "Svea på Skåne", se Carl-Gunnar Olsson: Svensk Kustsjöfart 1840-1940, sid. 254 resp. Stockholms ångbåtssjöfart 1857-1932. Tavlan donerades till museet 1935 efter min mormorsmor Blanche von Sydow (1843-1935), änka efter Stockholms hamnkapten Fingal von Sydow (1827-1903). Den hängde mycket länge, antagligen redan från museets invigning, i ett av trapploppen upp till övre våningen på museet. von Sydow förde under 1860-talet Svea och torde ha fått tavlan till sin 40-årsdag av rederiet för Svea eller av dess huvudredare A.O. Wallenberg som för övrigt var gift med hans halvsyster Anna von Sydow.
  Kapten P.G. Nylén har ingenting alls med tavlan att göra.
  Ni har skrivit A.O. Wallenberg 1865, vilket är fel. Det står faktiskt 1867 om ser efter ordentligt. De andra namnen är inte heller rätt avskrivna. Det skall vara J. Dudgeon., R. Morrison., J. Davie. och W.Lindberg. Rätt ska vara rätt. De engelskklingande namnen har att göra med byggandet av Svea i Newcastle, W. Lindberg var troligtvis medredare.
  Anmärkningsvärt är att Ni inte har angett att det är fyrskeppet Cyklop, Sveriges andra fyrskepp, byggt i Kalmar 1843-44 för placering vid Falsterborev, där det låg 1844-1864.På detta fanns lotsar tillgängliga om en flagga blåste från en av dess master. Mellan hjulångaren och fyrskeppet seglar en spririggad lotsbåt med antydan av en röd våd i storseglet.
  Tavlan lär ha haft ett mycket stort symboliskt värde för min mormors föräldrar, eftersom det var ombord på Svea de båda träffades i början av 1860-talet.
  Med vänlig hälsning
  Per Westberg, Saltsjöbaden
  (f.d. möbelkonservator vid Nordiska museet).

  PS. Samma felaktiga information finns på den sida som handlar om fartygsporträtt, varför texten även där bör rättas.

 • Tack för din kompletterande information med trevliga tillskott och rättelser. Flera grundläggande uppgifter är mycket riktigt felaktiga och kommer snarast att rättas.

Select the images you want to order

Share to