S:t Barthelemy

I förgrunden trädgård, hus och kanoner vid fästningsvall samt svensk örlogsflagg på vit stång. I bakgrunden havet och landförtoningar.

Select the images you want to order

Share to