Fartygsmodell

Stomme av tjocka vassrör med spant och reling av träpinnar. Allt sammanhållet av vidjor.Föremålets form: Rektangulär med uppsvängd för och akter.

Order this image

Share to