• Profil och plan. Rigg och utrustning
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Profil och plan. Rigg och utrustning

Share to