HARPIKSKAKA. Tillvaratagen 1928. Högarna gård, Vittene, N. Björke sn. Vgl. Upphittare bröderna Levin, som vid grävning av dike påträffade 6 st. sådana kakor. Fyndplatsen ca. 300 meter nv. om Högerna gård. Bronsåldersfynd.

Kakorna lågo i rad. Deras läge och hålen i deras mitt tyder på att de varit stuckna på käpp eller vidja, som förmultnat, harpiks är oförstörbart för sådan åverkan. Släkt med bärnsten. Denna kaka är skänkt av hr. Bror Olsson till hr. Arvid Bylund, dennes broder överlämmnar den som gåva till museet från bröderna.

Släkt med bärnsten så tillvida att harpixkakan är tillverkad av bl a harts.

Daterad enligt C14-metoden till 983 f Kr +-75 år på 1960-talet.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to