MYNT

Gustav II Adolf, 1 fyrk, klipping av koppar. Hammarpräglad i Säter 1624

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to