GRAVYR

Inramad och glasad gravyr: ''Utsigt af Helwetes fallen wid Trollhättan''

Kolorerad gravyr visande vy från Trollhättefallen. Vyn är framställd av Louis Belanger (1756-1816), 1790-tal, som en del av det planerade men ej färdigställda planschverket Voyage pittoresque de la Suéde. Planschverket skulle bli en tidsenlig illustrerad reseberättelse där konstnären främst lyfte dramatiska och storslagna naturmotiv, som till exempel Trollhättefallen. Som gravör anlitades den från Frankrike inkallade Louis Ange Cordier de Bonville.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to