Mogensen, Mogens

19 related items

Utbildning: KTH 1919-1923, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. KKH 1926-1928, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Verksamhet: Anställd vid Nordiska museets byggnadsundersökning 1924 och 1926, hos Carl Westman 1925, hos Markelius 1926 och 1928, ritkontorschef hos Sven Markelius 1929-1931, vid KF:s arkitektkontor i Stockholm 1927-1928. Huvudkontrollant vid uppförandet av Helsingborgs konserthus 1931-1932. Egen verksamhet i Helsingborg från 1932. Stadsarkitekt i Klippan, Åstorp, Brunnby, Kvidinge och byggnadskonsulent i Ljungbyhed från 1936. Extra arkitekt i Stockholms byggnadsnämnd 1928.Resor: Tyskland, Österrike och Italien 1923 och 1926. England, Danmark, Holland, Belgien och Tyskland 1935. Medlemskap: STF från 1923, Svenska Teknologföreningen. SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund. FSS från 1933, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1930, Byggnadsskolans utställning på Konstakademien; ibid år 1931, Tävlan om förslag till stadsplan och byggnader för Gustav Adolfs torg med omgivande kvarter i Helsingborg; ibid år 1934, Silo och magasinsbyggnad, Helsingborg; ibid Nybyggnad inom kv Kalifornien, Helsingborg; ibid Bostadshus kv Städet, Helsingborg; ibid Villabyggnad kv Pålsjö, Helsingborg; ibid år 1935, Erfordras något titel- och yrkesskydd för arkitekter?; ibid Villa i Viken. Byggmästaren, 1938, Erfarenheter från skånsk byggnadsverksamhet; 6 års erfarenhet av de nya byggnadsförfattningarna; ibid år 1942, Varmbadhus i Helsingborg; ibid år 1944, Friluftsstaden, radhusområde i Malmö, byggmästare E S Persson; ibid år 1946, Villa i Helsingborg. Verk ett urval: Silobyggnad för Skånska lantmännens centralförening i Helsingborg och för N Kalmar läns lantmäns centralförening i Västervik 1934. Hyreshus med biografen Palladium i Helsingborg 1935. Silobyggnad för Skånska lantmännens centralförening i Åhus 1936. Ett tiotal hyreshus och flera villor i Helsingborg. Affärs- och bostadshus med biograf, St Södergatan 17 - Lilla Tvärgatan 1 - Södergatan 10, Lund 1938. Tullg 4 - S Esplanaden 3, Lund 1938. Villa i Helsingborg, Johan Banérgatan 1938. Kulturen 24, intendentbostad, Lund 1941. Restaurering och ombyggnad av gästgivaregård i Fleninge 1934 och Klippan 1935. Stadshotellet, Karlshamn, ombyggnad 1935. Krematorium i Karlshamn 1936. Klubbhus för Helsingborgs segelsällskap 1936. Varmbadhus i Helsingborg 1942.

Share to