• Montering/ram: RAM, * forts.: Förv. från: för etnologi och folklore. 
394 Landskap Bohuslän
594 Landskap Bohuslän

Baksidestext: 
"Kvarnfärda
På öarna i Lycke socken där seglade och rodde man mäller i vessingar - antingen till Tofta kvarn eller till Kärsö kvarn på Tjörn. Norr på Tjörn rodde man till Fången och körde mäller (Mäld) till vasskvärnena i Bro i Morlanda. 
På Skaftö seglade och rodde man med kågar och jollar sin mälle till Kvärnena i Strömsholm. - fram till 1920- tal Och mången strapatsrik färd.
Folklivsskildring - Ro annars går Wi på lán! Kvarnhemfärd i dåligt väder till Skaftö - med övernattning -
C.G. Bernhardson."

Ordförklaring: Mälle = mäld, d.v.s. det som skall malas, vessing = vässing, äldre klinkbyggd allmogebåt med snipans grundtyp (spetsig för och akter) men bredare med rundade former, använd vid fiske och transporter nära kusten. Roddes eller seglades med enmastad sprisegelrigg, kågar = kåg, bohuslänsk klinkbyggd öppen båt, 5-7 m lång med snipans grundtyp, bred ovan vattenlinjen och djup, skarp undervattenskropp. Seglades med sprisegelsrigg, en- eller två mastad. Allmänt brukad in på 1900-talet för fiske och transport, jollar = bohusjulle, klinkbyggd, vanligen odäckad båt med stor bred akterspegel, oftast försedd med sprisegelrigg, lán = land. Dialektala uttryck.

Litt.: Bernhardson, C.G.: Bohuslänskt folkliv, Uddevalla, 1982, s. 226. 
Titel i boken: Kvarnfärd.

Övrig historik; se CGB001.
  Photo: Bohusläns museum
  (Copyright)
 • Montering/ram: RAM, * forts.: Förv. från: för etnologi och folklore. 
394 Landskap Bohuslän
594 Landskap Bohuslän

Baksidestext: 
"Kvarnfärda
På öarna i Lycke socken där seglade och rodde man mäller i vessingar - antingen till Tofta kvarn eller till Kärsö kvarn på Tjörn. Norr på Tjörn rodde man till Fången och körde mäller (Mäld) till vasskvärnena i Bro i Morlanda. 
På Skaftö seglade och rodde man med kågar och jollar sin mälle till Kvärnena i Strömsholm. - fram till 1920- tal Och mången strapatsrik färd.
Folklivsskildring - Ro annars går Wi på lán! Kvarnhemfärd i dåligt väder till Skaftö - med övernattning -
C.G. Bernhardson."

Ordförklaring: Mälle = mäld, d.v.s. det som skall malas, vessing = vässing, äldre klinkbyggd allmogebåt med snipans grundtyp (spetsig för och akter) men bredare med rundade former, använd vid fiske och transporter nära kusten. Roddes eller seglades med enmastad sprisegelrigg, kågar = kåg, bohuslänsk klinkbyggd öppen båt, 5-7 m lång med snipans grundtyp, bred ovan vattenlinjen och djup, skarp undervattenskropp. Seglades med sprisegelsrigg, en- eller två mastad. Allmänt brukad in på 1900-talet för fiske och transport, jollar = bohusjulle, klinkbyggd, vanligen odäckad båt med stor bred akterspegel, oftast försedd med sprisegelrigg, lán = land. Dialektala uttryck.

Litt.: Bernhardson, C.G.: Bohuslänskt folkliv, Uddevalla, 1982, s. 226. 
Titel i boken: Kvarnfärd.

Övrig historik; se CGB001.
  Photo: Bohusläns museum
  (Copyright)

Kvarnfärda (Kvarnfärden) [Målning]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to