Photo: Landin, Mats / Nordiska museet

Sapmi

257 objects

Sápmi – ett folk utan gränser

Sápmi, samernas land, fanns innan gränserna för Sverige, Norge, Finland och Ryssland hamnade på kartan. Det gör samerna till ett av världens urfolk. Det gör dem också till ett folk delat i fyra nationer.

Sápmi är en utställning som tar upp frågor kring samernas rättigheter, svårigheter och möjligheter i Sverige – då, nu och för alltid.

Share to