Photo: Armémuseum

Krig och fred 1500-1900

Armémuseums basutställning Krig och fred är en resa genom Sveriges historia åren 1500-1900.

572 objects

Utställningen tar sitt avstamp i 1500-talet, då den statligt organiserade armén tog form, och sträcker sig 400 år framåt i tiden, till den allmänna värnpliktens stegvisa införande.

Utöver den kronologiska berättelsen finns även fördjupningar om krigsbyten, befästning- och belägringskonsten, militära straff, 1800-talets militära sjuk- och friskvård samt fanor från stora nordiska kriget.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to