"Södermanland. Svartlösa hd.Huddinge sn. Skärholm. Foto från 1868.Tillhör Fil. Kand. Lennart Henning, Stockholm. Svenska Dagbladets tävlan 1934: ”Skärgårdsvillan från forna dagar”....

Motivhänvisning: Påskrift med skrivmaskin på montering :: 259.N.h.

Share to