Kompass som kan ha tagits med på estlandssvenskars flykt från Nargö till Sverige år 1943. I privat ägo.

Order this image

Share to