Spets av harpun, använd vid säljakt, inlindad i rep. Harpunen togs med av en estlandssvensk fiskare på flykt från Nargö till Sverige år 1943. I privat ägo.

Order this image

Share to