Tygstycke som uppges ha använts som presenning under flykt från Lettland till Sverige via en fiskebåt år 1944. Stycket kan komma från en proviantsäck från tyska armén.

Select the images you want to order

Share to