Tillfälliga utställningen Varv och skeppsbyggeri. Sal 3. Museidirektören Gerhard Albe vid större spantmodeller av Chapmanskeppen BELLONA och KRONPRINS GUSTAF ADOLF.

Order this image

Share to