Minnesutställning i örlogsavdelningen över u-båten ULVEN som sänktes av en tysk mina den 16 april 1943. Uppställning med minnsstatyn "Ulvemännen".

Order this image

Share to