Minnesutställning i örlogsavdelningen över u-båten ULVEN som sänktes av en tysk mina den 16 april 1943. Uppställning med modell i gips av"Ulvemännen" samt ULVENs klocka med årtalet...

Order this image

Share to