Minnesutställningen över konteramiralen, marinmålaren Jacob Hägg. I förgrunden förskeppet till skeppet AMARANTH. I bakgrunden oljemålningen "I lägervall".

Order this image

Share to