Utställning i Skärgårdsflottans sal, sal 15. Fotograferat från söder. Fartygsmodeller m.m.

Select the images you want to order

Share to