• Män arbetar i en kommunikationscentral. Radiostation, Resolute Bay, Canada.
    Photo: Johnson, Tore / Nordiska museet (Upphovsrätt)

Män arbetar i en kommunikationscentral. Radiostation, Resolute Bay, Canada.

Share to