En exploderande sjömina under första världskriget.

Share to