Underofficersfältövning Träng 1971

Myrskog och tränginspektör Magnus Bruzelius.
Underofficersfältövning trängtrupperna 1971.

Share to