Lennart Bobergs fotoalbum, okt 1943 - juni 1947

Furirskolan vid T 2 i Skövde 1945-46. Materielinlämning u.p.a. av 158 Nilsson T 1 och Johansson T 2.

Share to