Tränginspektörer

De 4 nordiska tränginspektörerna i maj 1969 vid FN-utbildning i Vatnelejren.
Fr.v: Weigaard-Jörgensen Danmark, V P Sommerkari Finland, Magnus Bruzelius Sverige och G Orönn Norge

Share to