Fiskebåt och gistvall vid Norrgadden, hörande till den fiskestuga som finns där.

Order this image

Share to