Svenska Frivilligkompaniet

Svenska Frivilligkompaniet vid Svir (Jandeba) och Karelska näset. Nyår 1943-44. Stödjepunkten Omar.

Share to