Fyrvaktare Tage Lundgren och biträdande fyrmästare Yngve Johansson vid Holmögadds fyrplats. I bakgrunden syns två kanoner som tidigare använts för mistsignalering.

Order this image

Share to