På väg mot kassunfyren Nordvalen, som ligger ca 4 distansminuter sydost om Holmögadd. Nordvalen ersatte ett tidigare fyrskepp och kom på plats 1961.

Order this image

Share to