Biträdande fyrmästare Yngve Johansson vid Holmögadds fyrplats inne i kassunfyren Nordvalen, vilken är obemannad men manövreras från Holmögadd och sköts av personalen där.

Order this image

Share to