Förrådsbyggnad på Malgrundet, sannolikt byggd som sprängämnesförråd när kummel (segelmärken) byggdes vid Malgrundet 1913.

Order this image

Share to