Tryck. "Kaitum. II." Man och kvinna framför kåta. L.A. 861