Fyrmästarsläkten Lind på Svenska Högarna. Stående fr v: Sigrid, Dagny, Elin, Emanuel, Edit och Carl. Sittande: Erik, Katarina, Carl Erik.

Order this image

Share to