Vatten, troligen sjön Laitaure, med stenig natur. En offerplats i ett hålrum invid stranden under fjället Skierffe. Hålrummet syns i mitten av bilden, en bit upp från strandkanten.

Share to