Vindelälven vid Gargnäs. Rödingen halstras.

Share to