Utställningen "Den stora kappseglingen". En bildrapport från fullrigganen SORLANDET. Inledningsskärmen.

Repportaget fotograferades av Reijo Rüster 12/11 1968-8/1 1969.

Order this image

Share to