Utställningen "Vega 100 år". Del av utställningen i trappmonter men föremål kopplade till Vega-expeditionen.

Utställningsperioden var 24/4 - 29/9 1980.

Order this image

Share to